Om oss

English version

JM Norway
-Making a difference through music

JM Norway er en organisasjon som tilrettelegger for at barn og ungdom i Norge skal få tilgang til internasjonalt musikkliv. Vi jobber for at ungdom gjennom deltakelse i ulike prosjekter i inn- og utland skal kunne opparbeide seg viktige erfaringer for videre karriere. Som slagordet vårt sier, ønsker vi å utgjøre en forskjell i norsk kulturliv. Vi ser musikk i sammenheng med personlig og samfunnsmessig utvikling, og ønsker å gi barn og unge nye perspektiver gjennom internasjonalt kulturarbeid og tilgang på et internasjonalt nettverk.

JM Norway har som hovedmål å gi unge, norske musikere muligheten til å utvikle seg på internasjonale arenaer, være et bindeledd mellom norske og internasjonal kulturaktører, og legge til rette for ungdomsmedvirkning og -entreprenørskap. Vi utveksler årlig over 150 unge musikere og arrangører. Gjennom musikalsk utfoldelse og utveksling skaper vi engasjement, musikkglede og en global kulturforståelse for unge, lovende musikere. Dette gjør vi gjennom en rekke pågående prosjekter som blant annet MOVE, Ethno Norway, LOUD! – jentenes bandleir og MUA – musikkverksted for unge asylsøkere. Se vår prosjektside for en fullstendig oversikt.

JM Norway er en nasjonal nettverksorganisasjon for en rekke norske organisasjoner som jobber for barn og unge gjennom musikk. Via JM Norways nettverk tilbys muligheter for samarbeid, utvikling og utveksling av kompetanse og erfaring både nasjonalt og gjennom vårt internasjonale nettverk JMI.

JM Norways styre og råd finner du her.

Styringsdokumenter:
Vedtekter
Årsrapport 2016
Årsrapport 2015

Strategi for 2015 – 2017


JMI
JM Norway er den norske seksjonen av JMI (Jeunesses Musicales International), verdens største internasjonale nettverk for musikk og ungdom. JMI når årlig mer enn fem millioner unge mennesker gjennom 36.000 nasjonale og internasjonale aktiviteter, alt under slagordet Making a difference through music.

Mer informasjon og nyheter om JMI finner du på deres hjemmeside.

 

Vil du få nyheter fra JM Norway direkte til innboksen? Registrer epostadressen din her.