Prøysenfest! (2014)

Prøysenfest!

Prøysenfest! var en nasjonal markering av Alf Prøysens 100-årsjubileum mynta på barn og unge. Med gave fra Sparebankstiftelsen DNB feira JM Norway i 2014 Prøysens mangfoldige kunstnerskap 
gjennom en støtteordning for lokale tiltak over det ganske land, samarbeidsprosjekter med organisasjoner og institusjoner samt egne produksjoner.
Målsetningen var at midlene skulle komme flest mulig barn og unge til gode gjennom hele året.

Alf Prøysen var en viktig kulturpersonlighet i norsk musikk- og kulturliv og har en sentral plass i den norske folkeidentiteten. Med bakgrunn i Prøysens store repertoar både som musiker, forfatter og formidler for barn og unge, var det spesielt viktig å bruke jubileumsåret på å formidle Prøysens reportoar til de oppvoksende generasjoner.

Se prøysenfest.no hvis du er nysgjerrig på de ulike arrangementene som ble avholdt.

Styringsgruppa i Prøysenfest! bestod av:

  • Richard Gjems, avdelingsleder i Musikkavdeling hos Nasjonalbiblioteket.
  • Lene Røisland, rådgiver i Ungt Entreprenørskap Oslo.
  • Anette Rønneberg Lindskog, fagansvarlig i Norsk Rockforbund.
  • Tine Tyldum, prosjektleder i JM Norway.
Motta informasjon om dette og andre JM Norway-arrangement på epost, skriv adressen din her: