Nettverk

JM Norways nettverk

JM Norway er en nasjonal nettverksorganisasjon for en rekke norske organisasjoner som jobber for å tilrettelegge for musikalske barn og unge. Gjennom JM Norways nettverk tilbys muligheter for samarbeid, utvikling og utveksling av kompetanse og erfaring både nasjonalt og gjennom vårt internasjonale nettverk Jeunesses Musicales International.

Nettverket er etablert ut fra tanken om at vi får til mer når vi er fler. Vårt nettverk består av en rekke ulke organisasjoner som alle på hver sin måte gjør en formidabel innsats for musikk og ungdom. Se listen over våre samarbeidspartnere i høyre spalte. Nettverket er bygget opp rundt våre fire virksomhetsområder:

– Unge musikere
– Unge ensembler
– Ungt publikum
– Holdningsskapende / selvutviklende arbeid blant unge musikkinteresserte (Youth Empowerment).

I mange land i verden er Jeunesses Musicales hovedaktør innenfor disse hovedområdene, men i Norge er det et mylder av store og små aktører som er spesialiserte innenfor en eller flere av områdene. En av de viktigste oppgavene for JM Norway, som den norske sekjsonen av Jeunesses Musicales International, er derfor å være en nettverksorganisasjon – en felles plattform for arbeidet for og med barn og unge innenfor musikkområdet. Dette kan få positive følger for kommunikasjon og samarbeid innenfor dette feltet i Norge, og ikke minst overfor det internasjonale miljøet.