Informasjonskonsulent

Vi søker informasjonskonsulent i 40% stilling


Som informasjonskonsulent vil du jobbe tett med organisasjonens øvrige ansatte, og du vil få hovedansvar for å markedsføre Musikk og Ungdom og Sangløftet. Jobben egner seg godt i kombinasjon med studier eller liknende.


Arbeidsoppgaver


– Kontakt med presse

– Skrive og publisere saker på sangloftet.no og musikkogungdom.no

– Sørge for aktivitet og synlighet i sosiale medier

– Produsere, redigere og publisere lyd, foto og video

– Publisering av nyhetsbrev

– Øvrige oppgaver kan forekomme


Vi søker deg som har


– Journalistisk teft og godt språk på norsk og engelsk

– Innsikt i bruk av sosiale medier

– Erfaring med webpublisering


Det er også en fordel om du har


– Erfaring fra tilsvarende arbeid

– Erfaring med WordPress, Photoshop og InDesign

– Kjennskap til og interesse for kulturfeltetVi tilbyr fleksibel arbeidstid og morsomme arbeidsoppgaver i en veldrevet organisasjon med tre dedikerte ansatte. Ønsket tiltredelse i august/september, og engasjement varer frem til Sangløftet avsluttes 31.08.2012. Arbeidssted er Schous Kulturbryggeri i Oslo. Lønn etter MUs eget lønnsregulativ.


Kortfattet søknad med CV sendes eivind@musikkogungdom.no innen 1. august 2011.


For informasjon om stillingen kontakt:

Produsent/prosjektleder Eivind Løvdal: eivind@musikkogungdom.no eller 91680342 / 22005672. Pga. ferieavvikling besvares ikke henvendelser i tidsrommet 17. juni til 5. juli.