Daglig leder

Ledig stilling som daglig leder (vikariat)


Vi søker nå etter en vikar for vår daglige leder i ett år. Daglig leder har totalansvaret for Musikk og Ungdoms virksomhet nasjonalt og internasjonalt, og leder sekretariatet.


Daglig leders arbeidsoppgaver er å


 • lede sekretariatet og ha ansvaret for Musikk og Ungdoms daglige drift
 • være styrets sekretær, og ansvarlig for gjennomføring av MUs oppgaver slik de er nedfelt i gjeldende vedtekter, strategier og handligsplan
 • lede den strategiske utviklingen av Musikk og Ungdom, inkludert prosjektplanlegging og organisasjonsutvikling
 • representere MU nasjonalt og internasjonalt
 • styre økonomien i organisasjonen
 • være Musikk og Ungdoms samfunnskontakt (politiske og bevilgende myndigheter, media, samarbeidspartnere og publikum)


Du har


 • høyere relevant utdanning eller relevant arbeidserfaring
 • kvalifikasjoner til å lede Musikk og Ungdom i det kommende året, med fokus på
  • strategisk arbeid og prosjektutvikling
  • administrativt arbeid, økonomistyring og innhenting av prosjektmidler
  • organisering av arbeidsoppgaver og personalledelse
 • kjennskap til interkulturelt samarbeid og kunstnerisk arbeid i inn- og utland
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk og engelsk


Generelt om vikariatet:


 • Tiltredelse ca 1. desember 2011
 • Svangerskapsvikariat av ca 13 måneders varighet
 • Stillingen blir lønnet i MUs ramme for daglig leder, fra lønnstrinn 52 i statens regulativ
 • God pensjonsordning
 • Arbeidssted i Schous kulturbryggeri i Oslo
 • I Musikk og Ungdom får du et hyggelig arbeidsmiljø med tre dedikerte ansatte
 • Reisevirksomhet må påregnes


Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte daglig leder Solveig Riiser e-post solveig@musikkogungdom.no / telefon 452 91 299 eller styreleder Eli Borchgrevink på e-post eli@trap.no. Grunnet ferieavvikling vil det kunne ta litt tid før henvendelser besvares.


Søknad med CV sendes inn snarest og senest 15.august på e-post til jobb@musikkogungdom.no.


Attester og vitnemål vil først bli etterspurt ved et eventuelt intervju. Intervju vil etter planen bli gjennomført i uke 34/35.