JM Norways styre og råd

Styret i JM Norway f.o.m 26.05.2016:

Arnfinn Bjerkestrand – styreleder
Bente Aster – nesteleder
Henrik Halvorsen Hortemo – styremedlem
Limita Lunde – styremedlem
Steffen Aagedal – styremedlem
Inger Stray Lien – 1. vara
Harald Nissen – 2. Vara

 

Rådet i JM Norway f.o.m 26.05.2016:

Karsten Landrø – Sør-Trøndelag FK
Turid Kristensen – Universitetet i Oslo
Lars Emil Johannessen – Norsk kulturskoleråd
Torbjørn Heitmann Valum – Norske konsertarrangører
Hilde Vedvik Thomassen – Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Mathias Iversen – Kulturtanken
Ragnhild Menes – Kongsberg jazzfestival
Einar Idsøe Eidsvåg – Music Norway

Louise Prestegard
Sarah Ramin Osmundsen 
Dag Gjestland 
Solveig Riiser 
Trond Enger 
Stein Bjelland 
Nosizwe Lise Baqwa 
Jan Sverre Knudsen