Vil du jobbe med musikk i Brasil, Malawi eller Mosambik?

 

Er du interessert i musikk og har lyst til å oppleve et fantastisk land samtidig som du utgjør en forskjell?

JM Norway og Fredskorpset søker 8 prosjektdeltakere i alderen 18 – 25 år til et 12 måneders frivillig engasjement fra august 2017, med 10 måneders opphold ved ett av våre kontorer i Brasil, Malawi eller Mosambik og 2 måneder etterarbeid i Norge. Du vil få jobbe med organisasjoner som driver festivaler, kor, studio, musikklærerutdanning og mye annet lærerikt og gøy. I tillegg vil du få kursing og oppfølgning fra både oss i Norge og den lokale staben. Arbeidet er ikke lønnet, men alle utgifter til reise, språkkurs, opphold og mat er dekket.

 

Arbeidsoppgavene blir tilpasset din bakgrunn, kunnskap og ønsker, og kan for eksempel være:

 • Musikkundervisning
 • Studio- og teknikerarbeid
 • Dirigere lokale barne- og ungdomskor
 • Lære bort PC-bruk og notelesning
 • Sette opp og gjennomføre konserter, festivaler og workshoper
 • Filming og redigering av videosnutter
 • Blogging, foto og annet informasjonsarbeid
 • Informasjons- og prosjektarbeid hos JM Norway etter endt utenlandsopphold

Du må:

 • Være mellom 18 og 25 år gammel
 • Ha noe musikalsk bakgrunn
 • Være selvstendig og åpen for en annerledes kultur

Det er fint om du:

 • Kan spille et instrument, dirigere, skru lyd eller ta bilder/filme og redigere video
 • Har erfaring med å planlegge og gjennomføre arrangementer
 • Har interesse for og kunnskap om utviklingsspørsmål
 • Kan snakke brukbart engelsk eller portugisisk

Du får:                     

 • Et ferdig opplegg med forkurs, språkundervisning og veiledere som hjelper til både før, under og etter oppholdet
 • Alle utgifter dekket, inklusive reise tur/retur
 • Verdifull erfaring med musikk og arbeid i utviklingsland
 • Et nytt blikk på verden, opplevelser og venner du aldri vil glemme

 

Se flere bilder under #jmmove på Instagram

Deltakeravgift er 10 000 kr, pluss et depositum på 10 000 kr som tilbakeføres etter endt prosjektperiode.

Spørsmål kan rettes til Kine Lundervold, tlf. 45225742/kine@jmn.no, og interesserte bes laste opp en kortfattet søknad og CV innen 1. april HER.

Jeunesses Musicales Norway er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International, verdens største internasjonale nettverk for unge musikere. JM Norways formål er å gi unge mennesker tilgang til et internasjonalt musikkliv, og gjennom musikalsk utfoldelse og utveksling skape engasjement, musikkglede og global kulturforståelse.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *