Etterlyst: mer kulturaktivitet

 

Ifølge statsbudsjettet ønsker regjeringen at kulturaktører og frivillige organisasjoner skal bruke mindre tid på søknader og rapportering, og mer tid på aktivitet. Hvordan skal vi klare det hvis Kulturrådet ikke engang kan indeksregulere driftsstøtten vår?

Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand

Tine Tyldum

Tine Tyldum

Vi i JM Norway jobber med å lage musikkprosjekter for og med barn og unge, og gir unge musikere verdifull internasjonal erfaring som den norske seksjonen til verdens største nettverk for ungdom og musikk JMI. Vår driftsstøtte fra Kulturrådet dekker så vidt inn daglig leder og husleie, i underkant av ti prosent av totalbudsjettet vårt. Driftsstøtten er en tynn, men essensiell bærebjelke for at vi og mange andre kulturprodusenter skal kunne eksistere og fortsette å utvikle godt kulturelt innhold.

JM Norway har per i dag 3,8 stillinger, og et totalbudsjett de siste årene på mellom 7- 10 millioner. I 2014 og 2015 har vi søkt og fått tildelt midler fra henholdsvis 21 (2014) og 28 (2015) ulike støttegivere/ordninger. Regner vi generøst at halvparten av søknadene vi sender blir innvilget, vil dette si at vi sender minst en søknad i uka, og en rapport annenhver uke. Grovt regnet bruker én stilling nesten tre arbeidsmåneder av året på å sende søknader og rapporter. I 2014 og 2015 hentet vi til sammen inn kr 6 895 900 kr i privat støtte til våre prosjekter. Sånn sett burde vi være et av denne regjeringens prakteksemplar med en så liten administrasjon, effektiv drift og en god fordeling mellom privat og offentlig støtte (ref. Sundvolden-plattformen med mål om å styrke den private finansieringen av kulturlivet). Vi skyr altså ikke søknader. Det vi frykter er at vi, og store deler av kulturlivet, blir hinsides gode til å skrive søknader, men ikke lengre vet hvordan man produsere innhold. For dét har vi ikke tid til å jobbe med.

Det var dermed gledelig å lese følgende i statsbudsjettet for 2017: ’Regjeringen har som mål at kulturaktører og frivillige organisasjoner skal bruke mindre tid på søknader og rapportering, og mer tid på aktivitet.’ Det synes derimot langt mellom ord og handling, for det er vanskelig å finne løsningen på søknad- og rapporteringsbyrden i dette budsjettet. Utover forslag om enklere søknadskjemaer på nett er det, så langt vi kan se, ingen konkrete tiltak som peker i retning av en satsning på aktivitet framfor administrasjon. En økning i driftsstøtten vi mottar via Kulturfondet er det som i første ledd ville bidratt til mer konkret aktivitet, i vårt tilfelle musikkprosjekter for og med barn og unge. I stedet har regjeringen kuttet nettopp denne støtten, med en avsetning til Kulturfondet som ikke en gang åpner for indeksregulering av driftsstøtten.

Hvordan tenker kulturministeren at vi skal øke aktiviteten vår med dette kulturbudsjettet? Vi ser kun en økende mengde søknadsskriving og rapportering.

Tine V. Tyldum
Fung. daglig leder

Arnfinn Bjerkestrand
Styreleder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *