Velkommen til Boost!

 

19. – 21. juni 2017 arrangerer JM Norway den årlige JMI-konferansen, denne gangen under tittelen Boost – communication and equality in music. Konferansen ønsker å rette søkelyset mot to av de viktigste demokratiseringsprosessene i det nordiske musikkfeltet: utviklingen av moderne formidlingsteknologi, og arbeidet med kjønnsbalanse.

De seneste årenes teknologiske utvikling har bidratt til å tilgjengeliggjøre musikk på nye måter. Norden har vært i front både når det gjelder å omfavne streaming og å ta i bruk digitale undervisningsplattformer. Ettersom teknologien er i rask utvikling, er det et økende behov for at de som jobber med barn og unge klarer å holde seg oppdatert på feltet. Boost håper å kunne bidra til dette.

– Med Boost ønsker vi å lage en arena der norske, nordiske og internasjonale aktører kan møtes, utveksle ideer og legge grunnlaget for nye samarbeid. Målet er å skape en inkluderende konferanse der man som deltaker vil være aktivt med, forteller Tine Tyldum fra JM Norway, som er prosjektleder for konferansen.

Kjønnsbalanse i musikkfeltet er det andre store temaet konferansen tar for seg. Selv om Norden forøvrig ligger langt fremme på likestillingsområdet, er det mye som tyder på at kjønnsbalansen i musikklivet er for dårlig. Kvinnelige instrumentalister innen rytmisk musikk er stadig i mindretall, og kvinneandelen på nordiske festivaler er fremdeles lav. Det er dessuten langt færre kvinnelige enn mannlige artister som blir spilt på radio, noe som fører til at kvinnene blir økonomiske tapere i forhold til sine mannlige kolleger.

Boost ønsker å rette oppmerksomheten mot hva som blir gjort for å rette opp denne skjevheten. Under konferansen vil det presenteres eksempler fra flere ulike prosjekter og tiltak som har blitt gjort i de nordiske landene. Målet er at dette skal skape et grunnlag for å diskutere og jobbe med likestillingssatsninger på et internasjonalt nivå.

Konferansen har allerede fått noe støtte fra blant andre Kulturrådet og Fritt Ord, og vi gleder oss til å få flere samarbeidspartnere med på laget.

Boost vil foregå på Sentralen og Voksenåsen i Oslo, og registreringen åpner i januar 2017. Konferanseprogrammet vil slippes fortløpende på nettsidene til Boost. Følg også med på JM Norway og JMIs Facebooksider for spennende oppdateringer de neste månedene!

Her finner du arrangementet på Facebook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *