Fra Bergamo til Oslo

 

I juli tok fungerende daglig leder Tine Tyldum turen til Bergamo i Italia for å delta på JMIs årlige generalforsamling. Der presenterte hun planene for neste års generalforsamlig – som skal finne sted i Oslo.

Generalforsamlingen, også kalt AGA (Annual General Assembly), er vårt internasjonale nettverk JMIs øverste organ. Her møtes representanter fra hver av de 40 medlemsorganisasjonene og en del fra de assosierte medlemmene rundt om i verden. På AGA’en går man gjennom en generell forretningsorden for organisasjonen, samt diskuterer og stemmer over aktuelle saker. Vi ba Tyldum gi oss en stemningsrapport fra uka i Italia, og fortelle litt om den forestående generalforsamlingen og konferansen som skal avholdes i Oslo neste år.

Hvordan var det på generalforsamlingen i Bergamo, Tine? Hva foregikk?
– I år ble altså AGA’en arrangert av JM Italy i Bergamo, Italia, og styremedlem Bente Aster og jeg var tilstede for å representere JM Norway. I tillegg til selve AGA’en var det også en konferansedel som i år hadde temaet Classical Digital. Medlemsorganisasjonene i JMI er organisasjoner med ulike mandat og satsningsområder (ikke alle er organisert som en prosjektorganisasjon som JM Norway) som for eksempel JM Italy, som hovedsaklig jobber med klassisk musikk for unge musikere. For konferansedelen hadde arrangørene fått huket inn en rekke spennende aktører som jobber med klassisk musikk i en ny digital era. For eksempel Etienne Abelin, en kurator og musiker fra Sveits som bl.a. står bak klubbkonseptet Ynight og belgieren Bar van der Roost som står bak neoScores og Gustaf – begge plattformer for digitale noter. Ellers benytter man denne arenaen til å ha møter med partnere som vi samarbeider med, for oss gjelder dette for eksempel i MOVE, Ethno osv. Også er det selvsagt konserter og mye hygge.

Hygge – Her i form av Verdis Aida i berømte Arena di Verona. Foto: Tine Tyldum

 

Neste år er det JM Norway og Oslo som skal være vertskap for generalforsamlingen. Kan du fortelle noe om formen og innholdet på arrangementet?

– Neste år er det et litt annet fokus. JM Norway er vertskap og for første gang skal AGA’en bare være er en liten intern del, mens hovedfokuset ligger på en større konferanse. Dette er den første i rekken av JMI-konferanser som årlig vil finne sted på ulike steder i verden, med ulikt fokus. Målet er å samle både aktører i vertslandet og andre internasjonale aktuelle aktører for å møte JMI-nettverket. Temaet for konferansen er demokratiseringsprosesser i musikklivet med fokus på teknologi og kjønnsbalanse. Her er det f.eks. relevant å løfte tiltak som blir gjort for å endre kjønnsubalansen i musikklivet. I Norge har vi mange gode eksempler på det. Det er også relevant å spørre hva både den teknologiske utviklingen og kjønnsublansen gjør med musikken? Og hvordan kan vi som jobber med unge i dag holde oss inntakt med målgruppen vår? Formålet er å skape en arena der man kan få innputt, utveksle tanker og ideer, bli utfordret og samsnakke i en internasjonal kontekst – en konferanse der man som deltaker er aktivt med. Håpet er at flere deltakere legger grunnlaget for et nytt internasjonalt samarbeid disse dagene i juni neste år. Det gjenstår noe på finansieringen for at dette skal bli så bra som vi ønsker, men det er dette vi jobber mot.

2016-07-03 11.14.37

Fra årets generalforsamling i Bergamo. Neste år er det Oslo som står for tur som vertsby. Foto: JMI

Hva er formålet med konferansen, og hvem kan delta?

– Vi ønsker deltakere fra hele landet og Norden, alt fra kulturskolene til store nasjonale institusjoner og organisasjoner, i tillegg til øvrige internasjonale aktører som jobber med og er interessert i utviklingen av musikkfeltet. Da særskilt med fokus på unge musikere og den oppvoksende generasjon.

Hva skjer nå frem mot konferansen i juni?

– Nå jobber vi med finansieringen, samarbeidspartnere, bidragsytere og utvikling av et spennende program som kan være interessant for mange aktører. Fremover vil vi lansere nettsiden, og suksessivt lansere programposter. Påmeldingen starter etter planen i januar 2017.

Konferansen arrangeres i Oslo 19. – 21. juni 2017, og den interne generalforsamlingen vil finne sted de påfølgende dagene. Følg med på våre nettsider og på Facebook for nyheter og programoppdateringer.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *