PARKERT PIANO

 

Piano er ikke lengre allemannseie, pryder et hvert hjem eller en hver offentlig arena. Med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB skal JM Norway iverksette prosjektet Parkert Piano sammen med en rekke organisasjoner og institusjoner ved å sette ut piano i offentlige rom til fri benyttelse for allmenheten. I tillegg skal pianoene benyttes spesifikt for å gi unge talenter helt unike og annerledes formidlings- og prosjekterfaringer i offentlige rom. I denne delen av prosjektet er vi allerede i dialog med Norges Musikkhøgskole, Barratt Due Musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd om samarbeid. Flere aktører vil komme til.

En rekke land har lenge hatt offentlige pianoer stående blant annet på togstasjoner. Vi har sett til både Belgia og Frankrike for inspirasjon til utviklingen av prosjektet.

Parkert Piano vil ha oppstart høsten 2015. Vi gleder oss enormt til å parkere pianoer, og ser fram til mange fine samarbeid gjennom prosjektet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *