Praktikant med minoritets- bakgrunn

 

For å sørge for et bredt spekter av erfaringer og idéer i vår organisasjon ønsker vi å ansette en nyutdannet kunst- eller kulturarbeider med minoritetsbakgrunn.

Bli med å utvikle, organisere og promotere internasjonale musikkprosjekter for ungdom og unge musikere innen alle sjangre. I det kommende året vil vi blant annet jobbe med Fredskorpsutveksling til/fra Malawi, Mosambik og Brasil, en bandleir for jenter, NM i beatbox, musikkaktiviteter på asylmottak og andre musikkprosjekter.

Kulturrådet skriver selv om ordningen:
For denne ordninga blir det lagt særleg vekt på om aspirantane tilfører verksemda eller feltet erfaring og kompetanse som kan fremje nye impulsar og stimulere til nytenking og utvikling. Det vil og bli lagt vekt på om aspiranten får meiningsfylte oppgåver som sikrar fagleg og kunstnarleg utvikling, er i samsvar med institusjonane sine målsetjingar og behov og at resultatet av opplæringa blir målbar.

Ta kontakt snarlig hvis du har spørsmål eller er interessert i en slik praktikantstilling! Epost: ingunn@jmn.no.

sofie
sofie

Sofie er prosjektleder i JM Norway.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *