Vi søker nye MOVE-deltakere

 

Vil du jobbe med musikk i Brasil, Malawi eller Mosambik?

Er du interessert i musikk eller foto/video og har lyst til å oppleve et fantastisk land samtidig som du utgjør en forskjell? JM Norway og Fredskorpset søker 8 prosjektdeltakere i alderen 18 – 25 år til et 12 måneders frivillig engasjement fra august 2015, med 10 måneders opphold ved ett av våre kontorer i Brasil, Malawi eller Mosambik. Du vil få jobbe med organisasjoner som driver festivaler, kor, studio, musikklærerutdanning og mye annet lærerikt og gøy. I tillegg vil du få kursing og oppfølgning fra både oss i Norge og den lokale staben. Arbeidet er ikke lønnet, men alle utgifter til reise, språkkurs, opphold og mat er dekket.

Arbeidsoppgavene blir tilpasset din bakgrunn, kunnskaper og ønsker, men kan for eksempel være:

 • Musikkundervisning
 • Filme og redigering av videosnutter
 • Studio/teknikerarbeid
 • Dirigere for lokale barne- og ungdomskor
 • Lære bort enkel PC-bruk og notelesning
 • Sette opp og gjennomføre konserter, festivaler, workshoper etc.
 • PR, foto, video og annet informasjonsarbeid
 • Informasjonsarbeid i Norge etter endt opphold

 

Du må:

 • være mellom 18 og 25 år gammel
 • ha noe musikalsk bakgrunn
 • være selvstendig og åpen for en annerledes kultur

 

Det er fint om du:

 • kan spille et instrument, dirigere, skru lyd eller ta bilder/filme og redigere video
 • har erfaring med å planlegge og gjennomføre arrangementer
 • har interesse for og kunnskap om utviklingsspørsmål
 • kan snakke brukbart engelsk eller portugisisk

 

Du får:                     

 • Et ferdig opplegg med veiledere, kurs, språkundervisning etc. som hjelper til både før, under og etter oppholdet
 • Alle utgifter dekket, inklusive reise tur/retur
 • Verdifull erfaring med musikk og arbeid i utviklingsland
 • Opplevelser og venner du aldri vil glemme, og et nytt blikk på verden

 

Spørsmål kan rettes til Eivind Løvdal, tlf. 91680342 / 22005670, og interesserte bes sende en kortfattet søknad og CV innen 1. april til eivind@jmn.no

Jeunesses Musicales Norway er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International, verdens største internasjonale nettverk for unge musikere. JM Norways formål er å gi unge mennesker tilgang til et internasjonalt musikkliv, og gjennom musikalsk utfoldelse og utveksling skape engasjement, musikkglede og global kulturforståelse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *