Vi søker nye MOVE-deltakere

 
 

Interessert i musikk eller foto/video? Lyst til å oppleve et fantastisk, nytt land og gjøre en forskjell? Musikk og Ungdom og Fredskorpset søker 8 prosjektdeltakere i alderen 18-25 år til MOVE, et 12 måneders frivillig engasjement fra august 2014, hvorav 10 måneder hos Music Crossroads Malawi eller Music Crossroads Mosambik. Du vil få være med å utvikle våre søsterorganisasjoner i det sørlige Afrika som driver festivaler, kor, studio, musikklærerutdanning og mye annet gøy. I tillegg vil du vil få kursing og oppfølging fra både oss i Norge og staben i Music Crossroads. Arbeidet er ikke lønnet, men alle utgifter til reise, språkkurs, opphold og mat er dekket. Det er en fordel, men ingen forutsetning, om du spiller et instrument eller driver med fotografi/video fra før.

 

Arbeidsoppgavene blir tilpasset din bakgrunn, kunnskaper og ønsker, men kan for eksempel være:

 • Musikkundervisning
 • Lage og redigere videosnutter
 • Studio/teknikerarbeid
 • Dirigent for lokale barne- og ungdomskor
 • Lære bort enkel PC-bruk og notelesning
 • Sette opp og gjennomføre konserter, festivaler, workshoper etc.
 • PR, foto, video og annet informasjonsarbeid
 • Informasjonsarbeid i Norge etter endt opphold

 

Du må:

 • være mellom 18 og 25 år gammel
 • ha interesse for musikk
 • være selvstendig og åpen for en annerledes kultur

 

Det er fint om du:

 • kan spille et instrument, dirigere, skru lyd eller filme og redigere video
 • har erfaring med å planlegge og gjennomføre arrangementer
 • har interesse for og kunnskaper om sørlige Afrika
 • kan snakke brukbart engelsk eller portugisisk

 

Du får:                       

 • Et ferdig opplegg med veiledere, kurs, språkundervisning etc. som hjelper til både før, under og etter oppholdet
 • Alle utgifter dekket, inklusive reise tur/retur
 • Verdifull erfaring med musikk og arbeid i utviklingsland
 • Opplevelser og venner du aldri vil glemme og verdifull, internasjonal erfaring.

 

Spørsmål kan rettes til Eivind Løvdal, tlf. 91680342 / 22005670, og interesserte bes sende en kortfattet søknad og CV innen 1. mai til eivind@musikkogungdom.no

 

Musikk og Ungdom er den norske seksjonen av Jeunesses Musicales International, verdens største internasjonale nettverk for unge musikere. Musikk og Ungdoms formål er å gi unge mennesker tilgang til et internasjonalt musikkliv, og gjennom musikalsk utfoldelse og utveksling skape engasjement, musikkglede og global kulturforståelse.

 

 

sofie
sofie

Sofie er prosjektleder i JM Norway.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *