Takk for nå, Sangløftet!

 
 

Siden 2008 har Musikk og Ungdom drevet prosjektet Sangløftet, en nasjonal satsning for å løfte frem og styrke alle former for sang i Norge.

 

Takk til de utallige barnekor, mannskor, kvinnekor, blandakor, barnehager, skoler, sykehus, asylmottak, dagsenter, eldresenter, kulturskoler, speidergrupper, teatergrupper, togstasjoner, butikker, band, festivaler, organisasjoner, foreninger og ildsjeler for at dere har bidratt til å skape en rekke flotte sangopplevelser rundt om i landet. Tusen takk også til Sparebankstiftelsen, som har gjort prosjektet mulig. Musikk og Ungdom jobber selvfølgelig videre med våre mange andre prosjekter, følg med her på musikkogungdom.no og følg oss på Facebook for å få informasjon om flere musikalske muligheter!

sofie
sofie

Sofie er prosjektleder i JM Norway.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *