Reis til Malawi med MU og Fredskorpset

 
 

Musikk og Ungdom i samarbeid med Fredskorpset søker to prosjektdeltakere i alderen 18-25 år til et 4 måneder langt opphold i Lilongwe, Malawi fra august 2012. Du vil få være med å utvikle vår søsterorganisasjon Music
Crossroads Malawi, som driver med festivaler, kor, studio og mye annet gøy i og rundt hovedstaden Lilongwe. I tillegg vil du vil få kursing og oppfølging fra både oss i Norge og staben i Music Crossroads. Arbeidet er ikke lønnet, men alle utgifter til reise, opphold og mat er dekket. Det offisielle språket i landet er engelsk, og du vil få mulighet til å lære deg et lokalt afrikansk språk i tillegg om du ønsker det. Det er en fordel, men ingen forutsetning, om du spiller et instrument fra før.

 

Arbeidsoppgavene blir tilpasset din bakgrunn, kunnskaper og ønsker, men kan for eksempel være:
• Musikkundervisning
• Studio/teknikerarbeid
• Dirigent for lokale barne- og ungdomskor
• Lære bort enkel PC-bruk og notelesning
• Arrangementer: Planlegge og gjennomføre konserter, workshoper etc.

 

Du må
• være mellom 18 og 25 år gammel
• snakke brukbart engelsk
• ha interesse for musikk og bistandsarbeid
• være selvstendig og åpen for en annerledes kultur

• betale en egenandel på 5000 kroner

 

Det er fint om du
• kan spille et instrument, dirigere eller skru lyd
• har erfaring med å planlegge og gjennomføre arrangementer
• har interesse for og kunnskaper om sørlige Afrika

 

Du får
• Et ferdig opplegg med veiledere, kurs, språkundervisning etc. som hjelper til både før, under og etter oppholdet
• Alle utgifter dekket, inklusive reise tur/retur
• Verdifull erfaring med musikk og bistandsarbeid
• Opplevelser du aldri vil glemme og verdifull, internasjonal erfaring.

 

 

Spørsmål kan rettes til Eivind Løvdal, tlf. 91 68 03 42 / 22 00 56 70, og interesserte bes sende en kortfattet søknad og CV innen 1. juni til eivind@musikkogungdom.no. Søknaden merkes Malawi. (Prosjektet forutsetter finansiering for 2012-2013).

sofie
sofie

Sofie er prosjektleder i JM Norway.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *