141.000 helsebringende kroner

 
 

Utlysningen i denne runden tok sikte på helsebegrepet i utvidet forstand, hvilket resulterte i en solid bredde i tildelingene som nå er gjort. Prosjektene involverer blant andre utviklingshemmede, eldre, asylsøkere, psykisk syke, rusmisbrukere, samt rehabiliteringstiltak. Totalt mottok Sangløftet 77 søknader som til sammen utgjorde 2,12 millioner kroner, og nedenfor står de 18 prosjektene som deler på 141 000 kroner.

Vi takker for alle innsendte bidrag og ønsker velkommen til ny søknadsrunde som har frist 15. november. Oversikt over tildelingene og mer informasjon finner du på www.sangloftet.no.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *