Kulturnorge ser fremover!

 
 

Kulturorganisasjonene som har jobbet sammen mot en endring av tippenøkkelen var i går invitert til møte nummer to med Kulturministeren. Det ble et fruktbart møte hvor blant annet kommende stortingsmelding om kultur og sosial inkludering, den nye maktkonsentrasjonen i Kulturrådet og sentralisering vs desentralisering av kulturmidler ble debattert. Kulturministeren inviterte dessuten organisasjonene til å være høringsgruppe for Kulturløfte 3.

 

Under følger organisasjonenes notat som ble overlevert Kulturministeren.

 

Kulturlivets aksjon mot endring av tippenøkkelen var en reaksjon på forslaget som ble lagt fram på Arbeiderpartiets landsmøte i april 2011, der idretten ville få en større andel av tippemidlene. Aksjonens hovedmål var å påvirke Arbeiderpartiets landsmøte i denne saken. Landsmøtets vedtak om å endre tippenøkkelen er vi fortsatt skuffet over. Kulturorganisasjonenes ønske om å bevare kulturens andel av dagens tippenøkkel står fortsatt ved lag.

 

Kulturorganisasjonenes aksjon har vært vellykket, men denne fasen avrundes nå. Aksjonen har skapt en viktig offentlig debatt rundt Arbeiderpartiets landsmøtevedtak, og den samlet inn over 25 000 underskrifter fra grasrota i Kulturnorge. Det har vært vesentlig for aksjonen at 62 organisasjoner, både profesjonelle og amatørutøvere, har stått samlet og har talt med én felles stemme.

 

Kulturorganisasjonene ser frem til en konstruktiv dialog om gjennomføringen av Kulturløftet, samt planleggingen av kulturpolitikken – også etter 2014.

 

Følgende 62 organisasjoner står bak:

 

Norsk musikkråd, Norsk teaterråd, Musikkens studieforbund, Norges Musikkorps Forbund, LNU, Norges Korforbund, Musikernes fellesorganisasjon, Norsk Kulturskoleråd, FolkOrg, Norsk jazzforum, NASOL, Norsk Rockforbund, AKKS, UNOF, Ung i Kor, Norske Trekkspilleres Landsforbund, Musikk i skolen, Korpsnett Norge, bandORG, Norsk sangerforum, Foreningen Musikk fra livets begynnelse, Norsk Munnspillforum, Norsk Viseforum, Norske musikklæreres landsforbund, Musikk og Ungdom, Musikkens Venners Landsforbund, Noregs Ungdomslag, Ung Kirkesang, GramArt, Norsk Artistforbund, Fellesrådet for kunstfagene i skolen, Norsk kulturforum, Norges museumsforbund, Norsk skuespillerforbund, Folkeakademienes landsforbund, Danse- og teatersentrum, Norsk musikkbibliotekforening, Norsk Kammermusikkforbund, Norges kirkesangforbund, Transnational Arts Production, Landslaget Drama i Skolen, Norsk Bluesunion, Norske Kulturbygg, Norsk teater- og orkesterforening, Kulturforbundet, Norsk Revyfaglig Senter, Kunst og design i skolen, Norsk Amatørteaterforbund, Norsk Frilynt Ungdomsforbund, Norske Dansekunstnere, Norsk kulturvernforbund, Norsk Americana Forbund, Hålogaland Amatørteaterselskap, Norske Billedkunstnere, Norsk Forfattersentrum, Foreningen norske kordirigenter, Hyperion, Norges Husflidslag, Dans i Skolen, Norsk Forening for Musikkterapi, SEF (Samarbeidsforum for estetiske fag), by:Larm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *