Påmelding åpner i dag!

 
 

I dag åpnet påmeldingen til Ungdommens kulturmønstring (UKM). Alle ungdommer under 20 år kan melde seg på lokalmønstringen i sin kommmune/bydel – og alle får være med. Det er ingen begrensning i genre eller utrykksform for deltagerne – enten du sampler beats, danser halling, skjærer treskulpturer med motorsag, spiller klassisk piano eller lager 3D-animasjoner – alt er lov. I noen kommuner er nedre aldersgrense 13 år, i andre 10 år.

Påmelding skjer via UKMs internettsider

 

 

Samarbeid med Musikk og Ungdom

 

Hvert år samarbeider UKM og Musikk og Ungdom om å tilby internasjonale spilleoppdrag for UKM-deltakere på musikkfeltet. I 2010 fikk tre norske band delta på Imagine2010. I 2011 skal utvalgte norske band få delta på Imagine2011, som avholdes i Brüssel.

Hvordan fungerer Ungdommens kulturmønstring?

 

UKM er delt inn i tre nivåer: Kommunenivå, fylkesnivå og landsnivå. I de aller fleste kommunene arrangeres det en såkalt kommunemønstring. Herfra blir det tatt ut noen deltagere som får representere kommunen i fylkesmønstringen, hvor det til sist blir tatt ut noen som skal representere fylket i Landsmønstringen. I tillegg til dette kommer internasjonal utveksling. Landsmønstringen arrangeres en helg i mai eller juni hvert år i Trondheim. UKM Norge er en del av Sør-Trøndelag fylkeskommune, og har siden 1991 hatt ansvaret for denne delen av UKM, på oppdrag fra Kulturdepartementet.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *