Bli med i Verdens Ungdomskor 2010!

 
 

I 2010 samles Verdens Ungdomskor på Tenerife, Kanariøyene. Vil du være med?

 

Ved å søke om opptak i Verdens Ungdomskor har du muligheten til å synge sammen med andre dyktige unge sangere fra over 40 forskjellige land over hele verden.  Dersom du blir plukket ut til å delta, får du en opplevelse for livet. Oppfyller du nedenstående krav, oppfordrer vi deg på det sterkeste til å søke.

 

Hva er WYC 2010, eller Verdens Ungdomskor 2010?

 

 • Verdens Ungdomskor 2010 består av ca 100 dyktige sangere i alderen 17 til 26 år fra hele verden.
 • Koret vil ha innstudere og fremføre to programmer: et med fokus på kormusikk fra det 20. århundre og et med fokus på kormusikk fra middelhavsregionen.
 • Koret har samling 5. til 29. juli 2010 på Puerto de la Cruz, Tenerife før en turné på Kanariøyene og den iberiske halvøy (fastlands-Spania).
 • Dirigenter er RAGNAR RASMUSSEN, Norge (første del og JOSEP VILA I CASAÑAS, Spania (andre del).

 

Hvem kan søke ?

 

 • du må være i alderen 17 – 26
 • du må ha meget god stemme og ikke ha problemer med å lese fra bladet
 • du må beherske engelsk – instruksjonen foregår på engelsk

Prosedyre for å søke

 

Søknadsfrist:  Send ferdig utfylt søknadsskjema til Musikk og Ungdoms kontor innen 18. januar 2010

 

Legg i tillegg ved:

 • Utfylt kontrakt (declaration of participation)
 • CV med all din musikalske erfaring og korbakgrunn – på engelsk.
 • 2 passbilder
 • En kort tekst (ca 20 linjer) på engelsk om hvorfor du ønsker å delta i Verdens Ungdomskor 2010.

 

Audition

 

Audition gjennomføres av sanglærer og tas opp digitalt (CD-plate eller mp3-filer).  Dette organiserer vi i samarbeid med søkerne etter at søknadsskjema er sendt inn til oss.

 

Audition består av

 • En øvelse, forte eller a cappella på åpen vokallyd som viser hele stemmeregisteret
 • Uforberedt stykke: bladsangsøvelse (gjennomføres av din instruktør/lærer)
 • Forberedt stykke: Stabat Mater av Gyorgy Orban (lastes ned her). Synges på latin.
 • Selvvalgt stykke: en arie eller lied med eller uten pianoakkompagnement må synges innen registeret for stemmegruppen man søker seg til.

 

Generelt

 

Etter endt audition (der det gjøres opptak av prøven) går Musikk og Ungdom gjennom de innkomne søknadene. Maksimalt 12 søknader blir videresendt til Namur i Belgia innen 15. februar 2010.  En internasjonal jury vurderer søknadene med de innsendte tapene/ CDene/minidiscene/ mp3-filene i slutten av mars.

 

Dersom du blir en av korets sangere, dekker Musikk og Ungdom normalt din reise tur/ retur Norge til Spania. Du må imidlertid påregne en egenandel når det gjelder denne reisen.  Størrelsen på egenandelen vil først bli fastsatt når vi vet antallet på norske musikere som blir plukket ut og størrelsen på aktivitetstilskuddet som vi får i 2010. Øvrige utgifter vil ellers bli dekket av organisasjonsapparatet.  Lommepenger og private utgifter må selvsagt dekkes av den enkelte.

 

All nødvendig informasjon ligger også på verdenskorets hjemmeside.

 

Ta for øvrig kontakt om det er noe du lurer på.

 

Filer til nedlasting (mer informasjon)

Søknadsskjema

 

Generell informasjon om neste års samling

 

Informasjon om rekrutteringsprosedyrene til Verdens Ungdomskor

 

Forberedt utdrag av Stabat Mater av Gyorgy Orban til auditions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *