Søknadsskjema lansert

 
 

Søknadsskjemaet er nå tilgjengelig på Sangløftets nettsider. Søknadsfristen er mandag 9. november.

 

Søknadsskjemaet finner du her.

 

Prioriteringer

 

Ved tildelinger prioriterer Sangløftet prosjekter innenfor kategoriene kompetanseheving, repertoarutvikling og opplevelser. I denne siste tildelingen vil vi særlig prioritere følgende tiltak:

 

1) Tiltak i miljøer som vanligvis ikke forbindes med sang og musikk (eks: Speidern, ungdomshuset, arbeidsplassen, idrettslaget osv)

 

2) Samarbeidsprosjekter på tvers av lokalmiljøer/regioner/alder/sjanger.

 

3) Prosjekter som setter fokus på minoritetskultur og populærmusikk i bred forstand.

 

Prosjekter som ikke passer inn i én eller flere av disse prioriteringene kan likevel søke om midler, men vil ikke bli prioritert i søknadsbehandlingen.

 

Mer informasjon

 

Les mer om søknadsskjema, kontaktinformasjon og pågående prosjekter på Sangløftets nettsider

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *