Sekretariatet flytter

 
 

Fra og med mandag 24. august vil Musikk og Ungdom og en rekke andre musikkorganisasjoner holde til i det nye kulturkvartalet på Schous plass.

Ettersom våre nye kontorer ikke er helt ferdige enda, skal vi være ca seks uker i midlertidige lokaler.

 

Vår nye adresse er:

 

Musikk og Ungdom

Postboks 4703 Sofienberg

 

0506 Oslo

 

Midlertidig besøksadresse:

 

Trondheimsveien 2, Bygg M 2. Etasje

0560 Oslo

 

E-post og telefon er som før: post@musikkogungdom.no og 22 00 56 80.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *