Søknadsportalen er åpen!

 
 

Nå kan spillesteder, konsertarrangører, øvingsfelleskap, frivillige lag og foreninger med mere sende inn sine søknader elektronisk til Musikkutstyrsordningen.

Gå direkte til søknadsportalen her.

Musikkutstyrsordningen (MUO) er en organisasjon opprettet gjennom en sammenslåing av Norgesnettet og Musikkverkstedsordningen (MVO). Organisasjonen ble stiftet av Norsk Rockforbund, Norsk Jazzforum, Landslaget for spelemenn, Norsk Folkemusikk og Danselag og Norgesnettet den 21. november 2008. Organisasjonen startet sin virksomhet 1. januar 2009.

 

Musikkutstyrsordningen er opprettet for å ivareta gode tekniske vilkår for spillesteder, konsertarrangører og øvingsfellesskap over hele landet. MUO skal også gi tilskudd til bygging og utbedring av øvingslokaler og scener. Vi håper å motta gode søknader til gode prosjekter og innviterer deg til å levere inn en søknad til oss!

 

Veiledning og lenke til søknadsportalen finner du her.

 

Søknadsfrist er 1. september.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *