UD-midler til Musikk og Ungdom

 
 

I samarbeid med Ungdommens Kulturmønstring, Olavsfestdagene, Du Store Verden! og Jeunesses Musicales International arrangerer Musikk og Ungdom neste sommer prosjektet IMAGINE 2010. Festivalen vil inkludere musikkopptredener av alle festivaldeltakerne, samt en rekke verksteder. Festivalen vil være arrangert av ungdom selv, fokusere på sang, og ha et tydelig Nord/Sør-perspektiv.

 

Prosjektet har nå fått et betydelig tilskudd fra UDs reisestøtteordning for Nord/Sør-samarbeid. Midlene er øremerket reise- og oppholdskostnader for vinnere av nasjonale finaler av Music Crossroads Southern Africa i Malawi, Mozambique, Tanzania, Zambia og Zimbabwe. Musikk og Ungdom og alle våre samarbeidspartnere er svært takknemmelige for tilskuddet!

 

Hva er Imagine?

 

Imagine er en musikkfestival for unge musikere som avholdes i flere av Jeunesses Musicales medlemsland. På Imagine-festivalene konkurrerer popband med metalband, trance med rock, jazz med hip-hop.. Felles for alle Imagine-festivaler er kriteriene alder (man må være mellom 12 og 25 år), musikalske evner, originalitet, forberedelse, kommunikasjon og karisma.

 

Siden de første Imagine-festivalene ble avholdt i Frankrike (Music Ado) og Sverige (Musik Direkt) har både Belgia, Kroatia, Danmark, Nederland, Slovenia og Uruguay kastet seg på bølgen. I tillegg stiller Norge med sin UKM. JMIs prosjekt ”Music Crossroads Southern Africa” (MCSA) er bygget på samme modell, og beviser med det at Imagine-konseptet kan adopteres til mange kontinenter og er egnet for internasjonale samarbeidsmodeller.
Internasjonal Imagine.

 

Til tross for at det eksisterer Imagine-festivaler i mange land har det aldri vært arrangert en internasjonal festival. Festivalen er dermed nybrottsarbeid, som utfordrer og utforsker mulighetene for å samle en rekke nasjonale og internasjonale tiltak.

 

Les mer om Imagine her.

 

Du kan også lese mer om de andre tilskuddsmottakerne på MICs hjemmesider.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *